به گزارش سرویس اقتصادی برنا، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون حدود یکهزار و 805 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان 13.28 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.

با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، مصرف برق در کشور کاهش یافته و این امر زمینه مناسبی را برای افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه فراهم کرده است.

جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان،نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.