به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از شاتا، "مهدی غضنفری " گفت : وزارت صنایع و معادن با هدف حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی توانمند صادراتی و ارایه دهندگان خدمات فنی ومهندسی برای حضوردر بازارهای جهانی ، طرح شبكه اطلاعات خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری موسوم به "شاخص " را اجرا می كند.

وی با بیان اینكه طرح شاخص با مشاركت واحدهای صنعتی و معدنی و شركت های توانمند در امور خدمات فنی و مهندسی اجرا می شود ، برنامه ریزی برای افزایش صادرات غیرنفتی را از هدف های این طرح برشمرد.

غضنفری ادامه داد: وزارت صنایع و معادن از طرح هایی كه درطرح شاخص اقدام به ثبت اطلاعات كنند دراجرای پروژه های خارجی حمایت خواهد كرد.

سرپرست وزارت صنایع ومعادن گفت: حوزه صنعت و معدن درسال های اخیررشد خوبی داشته و ظرفیت های جدید صادراتی ایجاد كرده كه حضور بخش های توانمند صنایع و معادن دربازارهای خارجی را اجتناب ناپذیر كرده است.

وی تاكید كرد: دربخش هایی مانند سیمان ، فولاد ،خودرو ، قطعه سازی ، صنایع غذایی ، كشاورزی ، زمین شناسی و معادن ظرفیت های جدیدی در كشور ایجاد شده است كه برای حضور دربازارهای جهانی باید از آنها حمایت كرد.

غضنفری اظهارداشت: وزارت صنایع و معادن با برنامه های خود شركت های توانمند صادراتی را درزمینه بازاریابی بین المللی یاری خواهد كرد.

سرپرست وزارت صنایع ومعادن با تاكید بر به روز رسانی بانك اطلاعات شركت های صنعتی توانمند صادراتی گفت : وزارت صنایع و معادن از سال ها قبل بانك اطلاعاتی را با هدف جمع آوری اطلاعات شركت های توانمند صادراتی ایجاد كرده است.

به گفته وی، درسال های اخیر تعدادی از شركت ها رشد خوبی داشته و آماده حضور جدی تر دربازارهای جهانی هستند و تعدادی دیگر نیز امكان حضور در بازارهای خارجی را نداشته ، نوع فعالیت خود را تغییر داده یا توانمندی خود را در زمینه دیگری گسترش داده اند كه با اجرای طرح شاخص می توان اطلاعات را برای حضور در بازارهای بین المللی به روز رسانی كرد.

وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن با اشاره به اقدامات خوبی كه درزمینه تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی و توسعه آن درسازمان توسعه تجارت انجام گرفته است، گفت: توان بسیار بزرگی دراین سال ها در این سازمان شكل گرفته است كه با تركیب آن با توان همكارانمان دروزارت صنایع و معادن پس از ادغام دو وزارتخانه می توان ضمن حذف موازی كاری ها جهش بزرگی را دراین حوزه آغاز كرد.