"رضا پیل‌پایه قائم" قائم مقام وزارت راه و ترابری در مراسم روز جهانی دریانورد اظهار داشت: ایران در نقطه استراتژیک از لحاظ جغرافیایی قرار دارد که باید تلاش کنیم از این موقعیت استفاده لازم را ببریم.

وی در ادامه با بیان اینکه سهم ایران در حمل و نقل جهانی تنها نیم درصد است، گفت: باید با جذب سرمایه های بخش خصوصی برافزایش و توسعه این سهم تلاش شود.

قائم مقام وزارت راه و ترابری اظهار داشت: 300هزار میلیارد ریال نقدینگی در کشور وجود دارد که لازم است از این نقدینگی ها با بستر سازی لازم برای بخش خصوصی و ایجاد جذابیت در سرمایه گذاری ها استفاده کنیم.

پیل‌پایه تصریح کرد: در قانون  بودجه 90 چهار برابر منابع دولتی، جذب سرمایه گذاری از طریق اوراق مشارکت، فاینانس و صندوق توسعه ملی در حوزه حمل ونقل پیش بینی شده است.
 
وی در پایان خاطر نشان کرد: ارتباط دریانوردان با خدا با توجه به ارتباطی که با دریا دارند خوب است و دریا بر روحیه کارکنان و دریانوردان تاثیر دارد.