به گزارش سرویس اقتصادی برنا،"محمد حسن پورخلیل" دبیر انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان اظهارداشت: تولید سیمان كشور در سه ماهه نخست امسال به بیش از 16 میلیون و 944 هزار تن رسید كه این میزان نسبت به 3 ماهه نخست سال 89 رشد 18 درصدی را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه میزان تولید سیمان درخرداد سال جاری بالغ بر 6 میلیون و 200 هزارتن بوده است، افزود:میزان تولید "كلینكر" طی ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد 90 بالغ بر 16 میلیون و 123 هزارتن بود كه نسبت به مدت مشابه سال 89 رشد 11 درصدی را نشان می دهد.

ر انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان تصریح كرد: میزان تولید "كلینكر" در خرداد سال جاری بالغ بر 5میلیون و 60هزار تن بوده است.

پور خلیل گفت: میزان توزیع سیمان طی ماههای فروردین ، اردیبهشت و خرداد سال90بالغ بر 16میلیون و 528 هزارتن بوده كه در مقایسه با 3 ماهه نخست سال 89 رشد 13 درصدی را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه میزان توزیع سیمان در خرداد سال 90 بالغ بر6 میلیون و 263 هزارتن بوده است، بیان کرد: میزان صادرات مجموع سیمان و كلینكر طی 3 ماهه نخست امسال به خارج از كشوربالغ بر2 میلیون و 576 هزارو 632تن بود كه كه این میزان نسبت به مدت مشابه سال 89 رشد 12درصدی را نشان می دهد.

گفتنی است، كشورهای هدف صادراتی محصول سیمان و كلینكر نولیدی كشورمان شامل كشورهای آسیای میانه ( تركمنستان، تاجیكستان، آذربایجان )، افغانستان، عراق، قطر، كویت، یمن، عمان و.. بوده است.