به گزارش سرویس اقتصادی برنا، میزان واردات نفت كشورهای اتحادیه اروپا در سه ماه نخست 2011 به بیش از 896.13 میلیون بشكه رسیده است.

اتحادیه اروپا در این مدت بیشترین میزان واردات نفت را از روسیه داشته است به طوری كه در این مدت بیش از 277.839 میلیون بشكه نفت از روسیه وارد كرده است كه این رقم معادل 31 درصد كل واردات نفت اروپا به شمار می رود.

این گزارش می افزاید: كمترین میزان واردات نفت اروپا نیز از عمان با 60 میلیون بشكه بوده است.

بر اساس این گزارش ارزش كل واردات نفت اروپا در سه ماه نخست 2011 به بیش از 92.47 میلیارد دلار رسیده است. میانگین قیمت هر بشكه نفت وارداتی اروپا در این مدت به 103.19 دلار رسیده است . خاور میانه در این مدت با 131.974 میلیون بشكه بیش از 14.73 درصد نفت مورد نیاز اروپا را تامین كرده است.

در سال 2010 میزان كل واردات نفت اروپا به بیش از 3.76 میلیارد بشكه به ارزش 296.8 میلیارد دلار رسید و میانگین قیمت هر بشكه نفت وارداتی اروپا در سال 2010 به 78.91 دلار رسیده است.

بر این اساس میزان صادرات نفت ایران به اروپا در سه ماه نخست 2011 به 39.322 میلیون بشكه رسیده است و ارزش كل صادرات نفت ایران به اروپا به 4.021 میلیارد دلار رسیده است. ایران در این مدت بیش از 4.39 درصد نفت مورد نیاز اروپا را تامین كرده است.

كشورهای آفریقایی نیز در این مدت با صادرات 203.923 میلیون بشكه نفت بیش از 22.76 درصد نفت مورد نیاز اروپا را تامین كردند.