به گزارش سرویس اقتصادی برنا"مهدی غضنفری" سرپرست وزارت صنایع و معادن طی سخنانی در جمع گروهی از مدیران حوزه صنعت و معدن، اظهار داشت: براساس پروانه‌های بهره برداری صادره در سال گذشته اشتغالی، بالغ بر 131 هزار نفر ایجاد شده است.

وی افزود: در سال 89 بیشترین تعداد پروانه‌های بهره برداری صادره مربوط به گروه تولید محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با یك هزار و 351 فقره و پس از آن گروه سایر محصولات كانی غیر فلزی با یك هزار و 320 فقره است.

به گفته سرپرست وزارت صنایع و معادن، بالاترین رقم سرمایه گذاری به ترتیب به گروه سایر محصولات كانی غیر فلزی با 37.7 هزار میلیارد ریال اختصاص دارد و پس از آن گروه ساخت فلزات اساسی با حدود 31.9 هزار میلیارد ریال در ردیف بعدی قرار دارد.

غضنفری گفت: بیشترین میزان اشتغال مربوط به گروه تولید سایر محصولات كانی غیر فلزی با 27 هزار و 600 نفر و پس از آن محصولات غذایی و آشامیدنی با 24 هزار و 736 نفر تعلق دارد.

وی افزود: بررسی استانی پروانه‌های بهره برداری صادره نشان می دهد كه استان های آذربایجان شرقی با 664 فقره (9.7درصد از كل ) استان تهران با 635 فقره (9.3 درصد از كل )و اصفهان با 590 فقره (8.6درصد از كل )بیشترین سهم از تعداد را داشته اند.