به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه 1/4/1390 بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی به وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان) اجازه داد به منظورتکمیل عملیات اجرایی طرح های ساختمان سد وتونل سوم کوهرنگ،ساختمان وتونل چشمه لنگان،مطالعه و اجرای انتقال آب به فلات مرکزی ایران وآب‌رسانی به شهرهای کاشان و آران بیدگل از زاینده رود به انتشار2100میلیارد ریال اوراق مشارکت با رعایت قانون انتشار اوراق مشارکت –مصوب 1377- و ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1390 اقدام کند.

این مصوبه در15/4/1390 از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.