مصرف برق صنایع کشور روز سه شنبه (21 تیرماه جاری) در مقایسه با روز مشابه پارسال 437 مگاوات افزایش یافت.

به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از پایگاه خبری وزارت نیرو، دیروز (سه شنبه) مصرف برق صنایع کشور در زمان پیک دو هزار و 482 مگاوات به ثبت رسید که این مقدار 498 مگاوات در مقایسه با روز پیش از آن (دوشنبه) کاهش یافته است.

همچنین دیروز (سه شنبه) میزان برق تولیدی صنایع کشور 598 مگاوات و میزان دریافت برق یکهزار و 884 مگاوات ثبت شده است.