به گزارش سرویس اقتصادی برنا، "ابوالفضل کوده ای" درباره جلسه اخیر هیات سرمایه گذاری خارجی اظهارداشت: در این نشست، دو پروژه جدید سرمایه گذاری خارجی و 5 طرح مربوط به تغییرات مجوز سرمایه گذاری مورد تصویب قرار گرفت.

وی سرمایه گذاری خارجی در حوزه های انجام فرآوری، دسته بندی، صادرات روده، تولید انواع پلاستیک تزریقی و بازار سرمایه را مصوبات اخیر هیات سرمایه گذاری خارجی اعلام کرد.

در این جلسه مصوبات دیگر در خصوص افزایش سرمایه گذاری خارجی و اصلاح مجوز مربوط به طرح تولید پروفیل MDF ، انتقال بخشی از اصل و سود شرکتهای سرمایه گذاری به بورس اوراق بهادار تهران، تمدید اعتبار مجوز سرمایه گذاری و تمدید زمان جایگزین کردن مواد اولیه وارداتی با محصولات تولیدی داخل کشوربه تصویب هیات سرمایه گذاری رسید.