به گزارش سرویس اقتصادی برنا، وزارت نیرو اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از دو هزار و 701 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان 21.67 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.

با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، مصرف برق در کشور کاهش یافته و این امر زمینه مناسبی را برای افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه فراهم کرده است.

جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان،نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.