"سید جواد تقوی" معاون بازرسی سازمان حمایت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا، در پاسخ به این سوال که آیا تصمیمی برای ادغام یا انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گرفته شده است، اظهار داشت: همیشه در فضای ادغام حدس و گمان‌هایی وجود دارد که با حفظ چارچوب كلی ساختار، اگر حوزه‌هایی هم جهت و موازی با هم کار می کنند، وظایف خود را با یکدیگر یکسان و تکمیل کنند.

وی افزود: در کارگروه ادغام وزارت صنعت، تولید و تجارت به هیچ عنوان موضوع ادغام یا انحلال سازمان حمایت مطرح نشده است.

معاون بازرسی سازمان حمایت تصریح کرد: ادغام یا انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار ندارد و این موضوع منتفی است.