به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ 29/4/1390 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از گروه یک بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به گروه دو منتقل شود.

بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف است 80 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی ‌غیردولتی واگذار کند.

بر اساس این مصوبه، همچنین وزارت‌خانه‌های بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت) و امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موظفند مطابق مقررات مربوط، وظایف حاکمیتی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی را احصا و به وزارت بازرگانی(صنعت، معدن و تجارت) منتقل و در صورت ایجاد مرکز ایجاد، اساسنامه آن را تهیه و ارائه کنند.