به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از شاتا،"سید رضا فاطمی امین" اظهارداشت: این اقدام براساس مصوبه تیرماه سال جاری كارگروه ستاد هدفمندی یارانه‌ها وبه منظورتسریع وتسهیل درامر گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی انجام می گیرد.

وی افزود: این طرح شامل واحدهایی است كه دسترسی به شبكه گاز رسانی نداشته و در برنامه بلند مدت شركت گاز برای گاز رسانی قرار دارند.

فاطمی امین تاكید كرد: گاز رسانی به اینگونه واحدها با نظارت و هماهنگی شركت گاز و با پیمانكاران مورد تایید این شركت انجام می گیرد.

به گفته رییس ستاد تحول صنایع و معادن ایران، بر اساس مصوبه كارگروه ستاد هدفمندی یارانه ها، شركت ملی گاز ایران موظف شد بر اساس ضوابط و استانداردهای خود و به منظور تسریع و تسهیل در احداث زیر ساخت‌های گازرسانی برای واحدهای تولیدی نسبت به واگذاری اجرای عملیات اتصال به شبكه گاز سراسری به واحدهای صنعتی اقدام كند.

یاد آور می شود؛ دراین طرح هزینه اجرا كه توسط خود واحد پرداخت می گردد با هزینه های انشعاب گازو یا گازبها تهاتر می شود .