به گزارش سرویس اقتصادی برنا، "خسرو ارتقایی" از كاهش 14 درصدی حجم آب موجود در مخازن سدهای استان از ابتدای سال آبی جاری تاكنون خبر داد و اظهارداشت: شهروندان تهرانی بیش از گذشته در مدیریت مصرف آب دقت کنند.

وی با بیان اینکه حجم آب موجود در مخازن سدهای استان تهران به 745.13 میلیون مترمکعب رسیده است،‌ گفت: حجم آب ورودی به مخازن سدهای استان تهران نیز از ابتدای سالی آبی جاری (مهرماه 89) تاكنون یک میلیارد و 366.3 میلیون مترمکعب ثبت شده است.

ارتقایی با تاكید بر لزوم مدیریت مصرف آب و صرفه جویی این عنصر حیاتی در استان تهران،‌ تاكید كرد: با توجه به اینكه حجم ورودی آب به مخازن سدهای تهران در مقایسه با زمان مشابه پارسال 6.7 درصد كمتر شده و نزدیك به یك درصد نیز آب بیشتری در بخش شرب تامین شده است، شهروندان تهرانی بایستی بیشتر از گذشته در مدیریت مصرف آب دقت کنند.

وی با اشاره به كاهش بارش های استان تهران در مقایسه با سال گذشته،‌ حجم بارش های این استان را در زمان كنونی 295 میلی متر اعلام كرد و افزود: با توجه به بارش های صورت گرفته در حوزه آبریز سدهای استان تهران و حجم آب ورودی به مخزن سدها، نزدیك به 520 میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی و 647 میلیون مترمکعب نیز در بخش شرب استان تهران تامین شده است.

به گفته ارتقایی، مخزن سدهای لتیان، امیرکبیر، لار و طالقان كه به عنوان سدهای تامین كننده آب این استان محسوب می شوند، در زمان كنونی به ترتیب 83.3، 191.4، 112.9 و 357.5 میلیون مترمکعب آب در خود ذخیره دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران اظهار داشت: این میزان در مقایسه با زمان مشابه پارسال در سد لتیان 6.7 درصد و در سد امیركبیر یك درصد بیشتر شده و در سدهای لار و طالقان نیز به ترتیب 9.4 و 12.3 درصد كاهش نشان می دهد.