به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی "صادق خلیلیان" وزیر جهاد کشاورزی درباره تخصیص اعتبار خشكسالی به كشاورزان اظهار داشت: اعتبارات خشكسالی در دو بخش تخصیص پیدا می‎كند؛ اعتبارات اولیه خشكسالی ملی است كه در 4 پروژه در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار می‎گیرد و مرحله دوم اعتبارات از طریق وزارت كشور به استان‎ها اختصاص می‎یابد.

وی با اشاره به پروژه‎های مبارزه با خشكسالی، گفت: این روش‌ها شامل اصلاح روشهای آبیاری و توسعه آبیاری تحت فشار و انتقال آب با لوله، توسعه شبكه‎های آبیاری پایاب سدها و لایروبی و احیای قنوات در بخش كشاورزی است.

وزیر جهاد كشاورزی درباره اعتباراتی كه این وزارتخانه برای خشكسالی در اختیار دارد، تصریح كرد: 1138 میلیارد تومان اعتبار در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار دارد كه تاكنون 250 میلیارد تومان از خزانه برای این پروژه‎ها دریافت شده است تا این پروژه‎ها به اجرا برسد.

خلیلیان به اعتبارات خشكسالی كه در اختیار وزارت كشور قرار دارد، اشاره كرد و افزود: این بخش از اعتبارات از طریق وزارت كشور و ستاد حوادث غیر مترقبه در اختیار استانداران قرار می‎گیرد و در استان‌ها هزینه می‎شود.

وی درباره چگونگی تخصیص اعتبارات استانی بیان كرد: اعتبارات خشكسالی در استان ها برای استمهال وام‎ها، پرداخت خسارات و یا آبرسانی با تانكر برای آب آشامیدنی و آب مورد نیاز عشایر تخصیص می‎یابد كه وزارت جهاد كشاورزی هم این موضوع را دنبال می‎كند.

وزیر جهاد كشاورزی تصریح كرد: این وزارتخانه پیگیری می‎كند تا ستاد حوادث غیر مترقبه نیاز خود را به معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام كند تا اعتبارات استانی به موقع تخصیص داده شود.