به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیـسیون ماده (1) آئیـن‌نامه اجـرایی قانـون مقررات صـادرات و واردات به استنـاد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سود بازرگانی میلگردهای ساختمانی مشمول ردیف‌های 7213 و 7214 را 6 درصد تعیین کرد.

این تصویـب‌نامه هفتم شهریور ماه سال جاری به تایید ربیس جمهور رسیده و از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

یادآور می‎شود، ردیف 7214 تعرفه شامل سایر میله‌ها از آهن یا از فولاد‌های غیر ممزوج فقط آهنگری شده، گرم نورد‌شده یا گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، همچنین آنهایی که بعد از نورد شدن تاب داده شده‌اند، می‌شود.

گفتنی است، ردیف 7213 نیز شامل میله‌ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از آهن یا از فولادهای غیرممزوج می‌شود.