به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک به تمامی کارکنان که به صورت انفرادی یا گروهی از سوی سازمان‌ها به شعب این بانک معرفی می‌شوند به حداکثر سه نفر از بستگان درجه اول یا تحت تکفل آن‌ها تسهیلات جعاله اعطا می‌کند.

بر این اساس حداکثر تسهیلات اعطایی برای ثبت‌نام هر نفر 5 میلیون ریال بوده و پرداخت تسهیلات به هر خانوار تا سقف 20 میلیون ریال صورت می‌گیرد.

همچنین بازپرداخت تسهیلات فوق 30 ماهه و به صورت اقساط مساوی ماهانه خواهد بود.