معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکیدکرد: مراحل ادغام وزارتخانه های سابق "صنایع ومعادن" و "بازرگانی" شامل 32 فاز است كه در حال حاضر مراحل اولیه آن در حال اجرا است.
به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از شبكه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا) ،"سعید شریف زاده " گفت: برای رعایت شرایط ادغام، این معاونت اقدام به تهیه برنامه زمان بندی کرده كه شامل 32 فاز است، بخشی از این ادغام به صورت موازی و بخشی دیگر به طور متوالی انجام می‌شود. 
مراحل ادغام تشریح شد 
معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینكه هم اكنون كارگروهی از وزارتخانه با همكاری تشكل‌ها و اتاق‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی مشغول تكمیل مراحل ادغام هستند، تصریح كرد: برای ادغام، دو مرحله گذار و نهایی در نظر گرفته شده است.
 شریف زاده تشریح کرد:مرحله نهایی و تركیب جدیدی ساختاری پس از تصویب لایحه شرح وظایف و اختیارات خواهد بود اما در مرحله دور گذار صرفا ادغام معاونت‌ها و سایر واحدهای سازمانی مشابه مد نظر است .
وی در ادامه افزود: مراحل 32 گانه ادغام با انتخاب نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط مجلس شورای اسلامی شروع و سپس با ادغام ساختار حوزه وزارتی شامل روابط عمومی، حراست، ادغام معاونت‌های حقوقی و امور مجلس، سرمایه انسانی ومعاونت برنامه ریزی، تعیین ساختار جدید موقت ستاد و استان‌ها، ایجاد درگاه وزارتخانه جدید، تعیین سخنگوی جدید وزارتخانه، انتصاب مسئولان استانی ادامه دارد.
شریف زاده تصریح كرد: بخش دیگر  این اقدامات جانمایی كاركنان ستاد در ساختمان‌های موجود و انجام جابجایی های ضروری، نهایی كردن لایحه شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید است؛ تنظیم برنامه جامع اطلاع رسانی وزارتخانه ادغامی نیز در حال انجام است.
2500 نیروی ستادی 
وی با اعلام آمار كاركنان ستادی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، گفت: تعداد كل كاركنان موجود در ستاد وزارتخانه ادغامی، شامل نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی نزدیك به  دو هزارو 500 نفر است. 
معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: نیروهای انسانی سایر معاونت‌ها و ادارات كل كه مشابه ندارند تحت سرپرستی معاون وزیر و مدیر كل مربوطه و در ساختمان‌های موجودی ستادی به کارگرفته می‌شوند.