به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از پایگاه خبری وزارت نیرو، "محمد حاج رسولی‌ها" مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب ایران، وضعیت بارش ها درماه های مهر، آبان و آذر را در شرایط نرمال اعلام كرد و گفت: بر اساس پیش بینی های سازمان هواشناسی ایران، پاییز 90 فصلی نرمال از لحاظ بارش‌ها خواهد بود.
وی ادامه داد: حجم بارش‌های کشور در فاصله یک هفته به پایان سال آبی جاری به 196 میلیمتر رسیده است. 
حاج رسولی‍ها وضعیت بارش کشور را تشریح کرد: میزان بارش های کشور از ابتدای مهرماه 89 تا پایان هفته گذشته، در حالی به 196 میلیمتر رسیده که این میزان در مقایسه با دوره مشابه پارسال 16 درصد کمتر است، این میزان در مقایسه با هفته پیش از آن دو میلیمتر بیشتر شده است.
حاج رسولی ها همچنین بارش 196 میلیمتری در سال آبی جاری را در مقایسه با دوره مشابه درازمدت با 20 درصد کاهش اعلام كرد. 
مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب ایران، تصریح كرد: گزارش بارش های کشور حاکی از آن است كه بارش ها در دوره مشابه سال آبی گذشته و دوره درازمدت 43 ساله به ترتیب 234 و 246 میلیمتر ثبت شده بود.