به گزارش سرویس اقتصادی برنا، بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به 24 دی امسال به 372 میلیون و 600 هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (388 میلیون و 300 هزار لیتر) 15 میلیون و هفتصد هزار لیتر (4 درصد) کاهش نشان می دهد.

بیشترین مصرف بنزین کشور در فاصله زمانی 18 تا 24 دی مربوط به روز پنج شنبه (23 دی) 59 میلیون و 500 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (24 دی) با 46 میلیون و 600 هزار لیتر است.

افزایش مصرف گازوییل کشور
همچنین طبق این آمار، مصرف گازوییل کشور در چهارمین هفته از فصل زمستان و دی ماه با کاهش دمای کشور باز هم افزایش یافت؛ به گونه ای که مجموع مصرف این فرآورده در هفته گذشته در کشور با متوسط روزانه 97 میلیون و 800 هزار لیتر، به 684 میلیون و 600 هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (667 میلیون و 300 هزار لیتر) 17 میلیون و 300 هزار لیتر (2.5 درصد) افزایش داشته است.

بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده به روز دوشنبه (20 دی) با 126 میلیون و 800 هزار لیتر و کمترین آن نیز به روز جمعه (24 دی) با 75 میلیون لیتر اختصاص دارد.

مصرف بنزین تهرانی ها ثابت ماند
بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در هفته گذشته 84 میلیون و 600 هزار لیتر اعلام شده است که در مقایسه با هفته پیش از آن (84 میلیون و 600 هزار لیتر) تغییری در میزان مصرف بنزین تهرانی ها را نشان نمی دهد. میانگین مصرف روزانه بنزین تهران در هفته گذشته 12 میلیون و 80 هزار لیتر بوده است.

همچنین مصرف گازوییل تهران این هفته به 45 میلیون و 800 هزار لیتر رسید که با این حساب، میانگین روزانه مصرف گازوییل تهرانی‌ها، 6 میلیون و 500 هزار لیتر بوده است.

کاهش 18 درصدی مصرف روزانه بنزین سوپر
مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته گذشته با میانگین روزانه 2 میلیون و 250 هزار لیتر، به 15 میلیون و 800 هزار لیتر رسید.

این آمار در مجموع نسبت به هفته پیش از آن (19 میلیون و 300 هزار لیتر) سه میلیون و 500 هزار لیتر (18.1 درصد) کاهش داشته است.

کاهش حدود 16 درصدی مصرف نفت کوره
بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در هفته گذشته در کشور با متوسط روزانه 53 میلیون و 200 هزار لیتر، به 372 میلیون و هفتصد هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (442 میلیون لیتر) 69 میلیون و 300 هزار لیتر (15.9 درصد) کاهش داشته است.

کاهش 7 درصدی مصرف نفت سفید
مجموع مصرف نفت سفید کشور در چهارمین هفته از زمستان (18 تا 24 دی) به 128 میلیون و 300 هزار لیتر رسید که این رقم در مقایسه با هفته پیش از آن (11 تا 17 دی) 9 میلیون لیتر (7 درصد) کاهش داشته است.

هفته گذشته به طور میانگین 18 میلیون و 300 هزار لیتر نفت سفید در کشور مصرف شد.