به گزارش سرویس اقتصادی برنا، "علیرضا الماسوندی" در یکصد و دهمین نشست شورای آب وزارت نیرو، گفت: پیش بینی ها نشان می دهد بارش های کشور تا پایان سال آبی جاری به 167 تا 200 میلی متر خواهد رسید.

وی افزود: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، بارش های کشور تا انتهای سال آبی جاری در بهترین شرایط 200 میلی متر و در بدترین شرایط نیز نزدیک به 167 میلی متر خواهد بود.

الماسوندی با اشاره به 30 میلی متر بارش از ابتدای سال آبی (مهرماه) تاکنون، اظهارداشت: در مدت یک هفته اخیر شاهد 10 میلی متر بارش در کشور بودیم که با این وجود نزدیک به 70 درصد کمتر از زمان مشابه پارسال است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: حجم بارش ها در دوره مشابه سال گذشته افزون بر 109 میلی متر به ثبت رسید و در دوره دراز مدت نیز 92 میلی متر بوده است.

وی بارش های اخیر را در کشور مطلوب برشمرد و اضافه کرد: در میان استان های کشور همدان در بهترین وضعیت قرار دارد چرا که بارش نزدیک به نرمال را تجربه می کند.

الماسوندی بارش های هفته جاری را بر ورودی حجم آب به مخزن سدهای کشور بدون تاثیر ذکر کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه بارش ها در کشور به صورت برف صورت گرفته است تاثیری بر ورودی آب مخازن سدها نداشته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین به وضعیت بارش ها در استان تهران اشاره کرد و گفت: هم اکنون در این استان نزدیک به 80 میلیون مترمکعب کسری حجم آب مخازن وجود دارد.

وی ادامه داد: حجم ورودی به مخازن سدهای این استان نیز افزون بر 70 میلیون مترمکعب کمتر از مدت مشابه پارسال گزارش شده است.

الماسوندی وضعیت بارش ها و منابع آب را در استان های فارس و مناطق مرکزی و شرقی کشور نامناسب توصیف و تصریح کرد: بارش های غرب کشور در مقایسه با نواحی شرقی از وضعیت مناسب تری برخوردار است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: به هر حال وضعیت بارش ها در این نواحی در مقایسه با سه ماهه پاییز بهبود یافته است.