حمیدرضا کاتوزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا، با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها توانسته در این مدت کوتاه 10 درصد مصرف داخلی گاز را کاهش دهد، اظهار داشت: اعلام قیمت های جدید در کاهش مصرف گاز مؤثر بوده و توانسته رفتار مصرف کننده را تا حدودی تغییر دهد.

وی افزود: به عنوان دومین تولید کننده گاز دنیا، تراز گاز کشورمان منفی است و هنوز مجبوریم برای تأمین مصارف داخلی، گاز وارد کنیم.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: نباید مدام بگوییم که باید تولید گاز در کشور افزایش یابد، بلکه کاهش مصرف داخلی از سوی صنایع و مصرف کنندگان خانگی و تجاری می تواند تراز گاز کشور را از حالت منفی خارج کند.

رییس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: صنایع ما با بهره‌گیری از تکنولوژی جدید و مصرف‌کنندگان خانگی و تجاری نیز با رعایت استانداردهای ساختمان می توانند در کاهش مصرف گاز مؤثر باشند.

کاتوزیان درباره احتمال قطع گاز صنایع و نیروگاه ها به دلیل افزایش مصرف گاز خانگی، گفت: اگر مصرف داخلی کاهش نیابد، مجبوریم با قطع گاز صنایع و کاهش صادرات، کسری گاز داخلی را جبران کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: فعال کردن هر چه زودتر فازهای میدان گازی پارس جنوبی نیز می تواند در تأمین کسری گاز کشور مؤثر باشد.

کاتوزیان تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مصرف بنزین در کشور را نیز مؤثر دانست و گفت: البته وجود ذخیره بنزین یارانه ای در کارت های سوخت برخی از مصرف‌کنندگان باعث شده میزان دقیق کاهش مصرف این سوخت، هنوز مشخص نباشد و تأثیرات آن را قطعا در سال آینده خواهیم دید.