به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل شاتا، "حمید صافدل" اظهارداشت: توانمندی بنگاه‌ها به معنای حمایت صرف دولتی از آنها نیست بلكه مجموعه ای از اقدامات همچون برون سپاری كارها، بهبود فضای كسب و كار، رونق فضای تجارت داخلی و ایجاد زمینه های حضور بخش خصوصی در رقابت بین المللی را شامل می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه روابط اقتصادی با تاكید بر مدیریت مقتدرانه كشور در برابر تحریم ها علیه ایران افزود: بخش خصوصی به دلیل هوشمندی و توانایی كه در سه دهه گذشته كسب كرده بود به خوبی توانست از عهده این تحریم ها برآمده و همچنان در جهت رونق و افزایش صادرات غیرنفتی ایران گام بردارد.

رییس كل سازمان توسعه تجارت ایران نوسانات نرخ ارز، دسترسی به حمل و نقل بین المللی و مشكلات حوزه بانكی را از مهمترین چالش های عرصه صادارات كشور برشمرده و تاكید كرد: این سازمان تمام تلاش خود را در جهت پشتیبانی از صادركنندگان كشور و حمایت ایشان به كار خواهد بست.