به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از وزارت صنایع و معادن، سید رضا فاطمی امین تاكید كرد: جبران آثار افزایش قیمت انرژی صنایع در بلند مدت تنها از طریق افزایش بهره وری امكان پذیر است.

به گفته وی، برنامه فرآیند تولید، عرضه محصولات، مدیریت و منابع انسانی، زنجیره عرضه، صادرات و واردات و نظام تامین مالی از جمله برنامه های بلند مدت وزارت صنایع و معادن برای حمایت از تولید و بنگاههای تولیدی است. 

رییس ستاد تحول صنایع و معادن، با تشریح این برنامه‌ها افزود: با بازسازی و تكمیل فرآیند تولید و گسترش مولدهای برق مقیاس كوچك كه در برنامه فرآیند تولید گنجانده شده كارایی بنگاه‌های صنعتی افزایش می یابد.
 
فاطمی امین در خصوص جزییات برنامه عرضه محصولات نیز گفت: طرح حمایت از تولید نان صنعتی، نوسازی تراكتورها و كمباین های فرسوده، طرح حمایت از تولید محصولات محصولات بهینه و طرح تامین، از جمله طرح‌های مربوط به این بخش است. 

وی در ادامه اظهار داشت: افزایش بهره وری در مدیریت و منابع انسانی بنگاه ، به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بهره وری كل بنگاه تاثیر گذار است و از این رو برنامه مدیریت و منابع انسانی از طرح‌های مهم برنامه های بلند مدت و میان مدت وزارت صنایع و معادن در افزایش بهره وری به شمار می رود. 

رییس ستاد تحول صنایع و معادن خاطر نشان كرد: پروژه ارتقاء مدیریت بنگاههای تولیدی در دو مرحله «برنامه ریزی و عارضه یابی» و« اجرای پروژه ها» و با كمك شركتهای مشاور انجام می شود . 

فاطمی امین با بیان اینکه بی سامانی شبكه توزیع و وجود معضلی با نام قاچاق باعث كاهش سود صنایع و افزایش نیاز به نقدینگی شده است تصریح کرد: ستاد تحول صنایع و معادن با پیاده سازی برنامه "زنجیره عرضه" سعی در اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه ها با هماهنگی وزارت بازرگانی كرده است.

وی گفت: در این زمینه، این ستاد با راه اندازی سایت " بهین یاب" سعی در بالا بردن آگاهی عمومی جامعه ومصرف كنندگان از شاخص های مهم انتخاب و بهره برداری مطلوب كالا دارد . 

رییس ستاد تحول صنایع و معادن همچنین برنامه های " صادرات و واردات" و " نظام تامین مالی" را از جمله برنامه های پیش بینی شده در بسته حمایتی صنعت و معدن عنوان كرد و گفت: جزییات این برنامه‌ها با هماهنگی سایر نهادهای مسئول به زودی اعلام خواهد شد.