به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، به دنبال عرضه بلوک 15 درصدی سایپا در سال جاری از سوی سرمایه گذاری ملی ایران و گروه بهمن، پرونده این واگذاری تاکنون بسته نشده است؛ چرا که به دنبال توافقات سرمایه گذاری ملی ایران با متحد استراتژیکش (خبهمن)، برای واگذاری بلوک سایپا به تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، بازار سرمایه در انتظار خروج کامل این دو حقوقی متحد از سایپا بود، اما در نیمه های راه بعد از واگذاری سه بلوک از سوی گروه بهمن، سرمایه گذاری ملی ایران خواستار اصلاحاتی در توافقنامه واگذاری بلوک سایپا به خریدار شد، اما به دنبال عدم موافقت خریدار با (ونیکی)، بلوک
 1.5درصدی سایپا از سوی (ونیکی) روی میز فروش قرار نگرفت و در جریان این معامله تاکنون، دیگر بلوک 3.5 درصدی سایپا از سوی گروه بهمن به خریدار واگذار نشده است.

شایان ذکر است که بلوک 3.5درصدی سایپا در گروه بهمن در وثیقه بانک انگلیس است که پیش از این، گروه بهمن از آزادسازی این بلوک تا پایان سال و واگذاری آن به تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو خبرداد.

در این راستا معاون اقتصادی و برنامه ریزی گروه بهمن در گفت و گو با برنا گفت: واگذاری بلوک 3.5 درصدی سایپا به تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، روال عادی خود را طی می کند و طبق توافقات قبلی این بلوک تا پایان سال جاری به خریدار و اگذار می شود.

سعید موحدی از سرمایه گذاری های جدید (خبهمن) در بازارهای مالی خبرداد و افزود: گروه بهمن برای سرمایه گذاری های جدید در حال مذاکره با چند بانک و موسسه مالی و اعتباری است و با واگذاری سایپا، (خبهمن) پرتفوی خودروهایی خود را کاهش می دهد.

وی ادامه داد: گروه بهمن در حال حاضر به همراه متحدین استراتژیکش، میزان کمی از ایران خودرو را در اختیار دارد و در صورت وجود تقاضای مناسب برای بلوک ایران خودرو، (خبهمن) آن را واگذار خواهد کرد.

به گفته موحدی در حال حاضر گروه بهمن برای واگذاری ایران خودرو مذاکره ای انجام نداده است.

موحدی افزود: با توجه به سرمایه گذاری های جدیدی که گروه بهمن در نظر دارد، ماهیت گروه بهمن تغییر خواهد کرد. چرا که (خبهمن) در نظر دارد وارد بازارهای مالی جدید شود و به دنبال این امر P/E گروه بهمن افزایش خواهد یافت.

به گفته وی گروه بهمن قصد تغییر ماهیت و خروج از صنعت خودرو را دارد.