به گزارش سرویس اقتصادی برنا،"شهریار طاهرپور" با اشاره به اینكه پیشرفت صنایع با وجود این مشكلات قابل تقدیر است، اظهارداشت: براساس گزارشات ارایه شده، رشد بخش صنعت و‌ سهم آن در تولید ناخالص ملی با وجود برخی مشكلات ناشی از اعمال تحریم‌ها و عدم تخصیص كامل تسهیلات بانكی تقریباً مطابق با اهداف برنامه چهارم پیش رفته است.

وی، سهم 19درصدی بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP) را حائز اهمیت دانست و گفت: صادرات صنعتی در این مدت از جهش وتحول قابل قبولی برخوردار بوده است كه امیدواریم این روند همچنان ادامه پیدا كند.

این عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با بیان اینكه بانك ها باید بیش از گذشته به كمك صنعت بیایند تصریح كرد: در شرایطی كه در حال حاضر علاوه بر ركود اقتصاد جهانی با برخی تحریم ها روبرو هستیم، انتظار می رود كه بانكها حمایت بیشتری را از بخش صنعت به عمل آورند كه در این بین نقش مجلس و دولت را به عنوان نهادهای تاثیرگذار نباید فراموش كرد.

طاهر پور ‌توجه به تقاضای بازار را یكی دیگر از موضوعات قابل تامل ذكر كرد و افزود: تعادل میزان سرمایه ‌گذاری با تقاضای بازار از مواردی است كه نیازمند دقت كافیست چرا كه این امر در تقویت صادرات و كاهش واردات موثر خواهد بود.