به گزارش سرویس اقتصادی برنا، محسن حاتم در برنامه گفتگوی ویژه خبری
با اشاره به گزارش مجلس از عملكرد صنعت در برنامه چهارم، رسیدن به سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی (GDP) را بیش از هدفگذاری های برنامه چهارم توسعه اعلام كرد.
 
وی افزود: در حالی كه هدفگذاری سهم بخش صنعت و معدن از تولید نا خالص داخلی درسال سوم برنامه چهارم توسعه رسیدن به19.8درصد بود، 21 درصد این سهم در سال 86 محقق شد. 

معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: طبق آمار اعلام شده توسط مراجع بین المللی در سال 88 از 500 میلیارد دلار حجم تولید ناخالص داخلی، حدود 20 درصد آن یعنی 100 میلیارد دلارسهم ارزش افزوده بخش صنعت بوده است. 

حاتم ادامه داد: ارزش افزوده صنعت در سال 88 برای حدود 2600 بنگاه منتخب بالغ بر 96 هزار میلیارد تومان بوده كه بر این اساس ارزش افزوده بخش صنعت بالای 100 هزار میلیارد تومان در سال است كه 20 درصد تولید ناخالص داخلی را تشكیل می دهد. 

وی با تاکید بر اینکه به ازای هر ریال ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن، سر ریز ارزش افزوده در سایر بخشها ایجاد می شود خاطر نشان كرد: این نشان از اثری دارد كه بخش تولید و تجارت بر هم می گذارند.

معاون وزیر صنایع و معادن تصریح كرد: شاخص ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی توسط بانك مركزی تعیین می شود و ما نیز تابع نماگرهای بانك مركزی هستیم . 

حاتم در باره علت تاخیر بانك مركزی در ارائه رقم ارزش افزوده بخش صنعت گفت: به نظر می رسد تغییر جامعه آماری از 1600 واحد به 2700 واحد در سال 87 و تغییر سال پایه باعث این تاخیر شده باشد. 

وی كارنامه مثبت صنعت و معدن در گزارش كمیسیون صنایع و معادن مجلس و مركز پژوهشهای مجلس را حاصل تلاش بیش از 70 هزار واحد صنعتی عنوان كرد.