به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش، مجوز امضای مقدماتی موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای برزیل و مصر و مجوز امضای مقدماتی موافقتنامه بازرگانی بین ایران و کامبوج از دیگر مصوبات هیئت دولت بود.

همچنین پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1389 در جلسه مطرح و به تصویب هیئت دولت رسید .