«محمد صالح جوکار» عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  در گفت و گو با برنا،با ارزیابی تاثیر خروج حامد کرزی از قدرت در رابطه افغانستان با ایران گفت: اعتقاد من بر این است که رئیس جمهوری آینده افغانستان با توجه به اختیاراتی که طبق قانون دارد، باید علاوه بر حفظ منافع برای افغانستان، منافع کشورهای همسایه را در حفظ و امنیت، اطمینان همسایگی تقویت ببخشد.
وی در ادامه افزود: منطقه ما نیاز به آرامش و ثبات دارد. حضور کشورهای فرامنطقه‌ای در همسایگی ایران می تواند در ما دغدغه ایجاد کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با ارزیابی عملکرد کرزی گفت: ما از اقدامات «کرزی» به دلیل  اقداماتی که در راستای منافع قدرت‌های فرامنطقه‌ای انجام داد رضایت نداریم. البتهگفتنی است که وی مواضعی در برخی مواقع داشت که قابل تقدیر است.
جوکار در ادامه گفت: لازم است برای تامین امنیت افغانستان از پیمان‌های منطقه ای بهره گرفته شود تا با کمک قدرت های منطقه ای بتوان امنیت منطقه را تثبیت کرد. ثبات سیاسی افغانستان با هم پیمانان منطقه ای خود در گرو بستن پیمان های امنیتی، انرژی، اقتصاد و آب است .
جوکار در خصوص امضائ توافق نامه امنیتی  امریکا و افغانستان گفت: ما امیدواریم این اتفاق نیفتد. قطعاً این امر در صورت تحقق بر آینده روابط ایران و افغانستان تاثیر خواهد داشت. افغانستان باید تلاش کند به جای توافقات فرامنطقه ای، توافق منطقه ای داشته باشد و از ظرفیت های بالا و فرصت های پیش رویی که در منطقه دارد استفاده کند.
وی در پایان افزود: اگر توسعه به معنای فراگیر که ما خواهان آن هستیم اتفاق بیفتد این امر می تواند، باعث افزایش مناسبات، آرامش و امنیت در منطقه گردد.  چرا که حضور آمریکا در افغانستان می تواند بر هم زننده آرامش و امنیت باشد.