«تمیر پاردو»، رئیس موساد در اظهاراتی جدید گفت: جنگ با فلسطین تهدید بزرگ علیه امنیت اسراییل است نه برنامه‌ هسته‌ای ایران.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نوشته‌ روزنامه هاآرتص، تمیر پاردو، رئیس موساد در نشستی در یک منزل شخصی با حضور 30 بازرگان گفت که بزرگترین تهدید علیه امنیت اسراییل جنگ با فلسطینیان است نه برنامه‌ی هسته‌ ای ایران.

رئیس موساد در اظهارات خود تاکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی بزرگ علیه امنیت اسراییل نیست.