به گزارش خبرنگار برنا سیدحسن خمینی یادگار امام و تولیت آستان مقدس امام خمینی(ره) در نخستین همایش ملی اعتدال با بیان این مطلب افزود:‌ با دشمنی کردن، تلخی کردن و افراط‌ گرایی جامعه از بین می‌رود. در روزگار خود دیدیم کسانی را که تند زبانی کردند اما بیشتر از همه خودشان آسیب دیدند.

او با بیان اینکه اعتدال یکی از مفاهیم کلیدی در بیانات اهل بیت است تصریح کرد:‌ امام علی (ع) هنگامی که اهل بیت‌ پیامبر (ص) را معرفی می‌کند آنها را در جایگاه مقابل افراط و تفریط قرار می‌دهد.

سید حسن خمینی با اشاره به آثار اجتماعی اعتدال اظهار کرد: در احادیث آمده که باید از افراط و تفریط پرهیز کرد چون موجب ملامت می‌شود. ممکن است در دوره‌ای موجی بیاید و افرادی را در نظر بگیرد اما پس از فرو نشستن موج به همین افراد انتقاد می‌شود که چرا این‌گونه شد؟

او بیان کرد:‌ اعتدال موجب اتحاد ملی می شود و همانگونه که امام سجاد فرمودند هرگز قومی که اعتدال ورزید دچار افتراق نمی شود. 

تولیت آستان امام خمینی(ره) ادامه داد: هم علت و هم معلول اعتدال بسط محبت در جامعه است و افراط و تفریط جامعه را از درون از بین می برد. 

او با بیان اینکه جامعه یک واحد اعتباری تشکیل شده از تک تک افراد است تصریح کرد: باید با هم مرافقت و محبت، حتی نسبت به خطا کاران داشته باشیم.

آیت الله خمینی با اشاره به حقوق اهل ملت تاکید کرد: باید شاکر افراد خوب جامعه باشیم. گذشتگان ما آدم های بزرگی بودند. اگر هم نقد داریم این نقد با بیان کرامات آنها همراه باشد. به صرف اختلاف چشم روی حقایق نبندیم. 

او ادامه داد: بخشش گوهر گمشده جامعه ماست جامعه ای که گذشته را فراموش نکند آینده خود را در گذشته تعریف می کند و جامعه ای که نتواند ببخشد معتدل نیست. 

سیدحسن خمینی یکی از بزرگترین آثار دوری از اعتدال را بدنامی دین دانست و گفت: هیچ گروهی در دوره ما به اندازه گروه به اصطلاح اسلامی که در مناطق شام وجود دارد به اسلام ضربه نزده است. 

او افزود: اکنون داعش با اقدامات خود به چهره‌ی دین ضربه‌ی زیادی زده است. اگر ما دین داریم باید دین را به زینت ادب آراسته کنیم. بعد از ۱۴۰۰ سال با همت مردم و رهبری امام، جمهوری اسلامی به عنوان میراث تاریخی به دست آمده و ما باید این میراث را به عنوان یک الگو قرار دهیم. اگر درد دین یا کشور داریم باید از افراط و تفریط دوری کنیم.

یادگار امام بیان کرد: اگر درد مملکت و دین داریم طریق نجات دوری از افراط و تفریط است.

تولیت آستان امام خمینی (ره) افزود: تمرین اعتدال گفتگو است. گفتگو شروطی دارد، یکی از عمده ترین شرط های گفتگو آن است که خود را بالاتر از طرف مقابل ندانیم و نظر خود را تحمیل نکنیم. در گفت و گو نباید خود را حق مطلق بدانیم. در گفت و گو می‌توان کسی را دوست داشت اما نظر او را رد کرد. در مشاجره پیش فرضی وجود دارد مبنی بر این که نظر مقابل اشتباه است اما در گفت و گو چنین پیش فرضی وجود ندارد. در گفت و گو سعی می‌شود واقعیت پیدا شود.