به گزارش خبرنگار برنا، نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری در نخستین همایش ملی اعتدال با بیان این مطلب افزود: انتخابات سال گذشته فرصتی برای گفتگو در مفهوم اعتدال بود اما امسال می بینیم که اشتیاق به اعتدال که مسئله ای انتخاباتی برای مردم ایران بود مورد استقبال جهانیان قرار گرفت.

او ادامه داد: جامعه جهانی وقتی پیام رئیس جمهوری برای ایجاد حرکتی متحد در مقابل افراط را شنید با اجماع استقبال کرد.

نهاوندیان با اشاره به اینکه مسئله ایران نیازی جهانی است تصریح کرد: پدیده داعش نظر همه دنیا را جلب کرده و مقابله با پدیده افراطی گری ضروری شده است. آنچه در این پدیده می بینیم هم نابود کردن مسلمانان و هم انهدام تمدن کشورهای اسلامی است و مقابله با آن این جز با برافراشته شدن پرچم اعتدال حاصل نمی شود. 

او با بیان اینکه امروز توجه به اعتدال به یک نیاز جهانی تبدیل شده است گفت:‌ بنابراین ضرورت دارد که شاخص ها، آسیب ها و روشهای عملیاتی اعتدال تبیین شود
 
نهاوندیان اظهار کرد:‌ باید توجه داشت به میزانی که یک مسئله مورد اقبال قرار می گیرد، از همان آغاز تزویر و ادعای انتساب به آن مفهوم هم شروع می شود بنابراین ضروری است مفهوم اعتدال تفهیم شود تا هر چیزی را به جای اعتدال جا نزنند و هر کسی خود را مدعی اعتدال نداند.

او با بیان این نکته که همه حرکات افراطی ریشه در جامعه دارد اضافه کرد:‌ لازم است که آگاهی جامعه در قبال اعتدال افزایش یابد . همچنین تربیت اخلاقی بردبارانه و صبوری باید به آحاد جامعه آموزش داده شود.

رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه لازمه عدالت جویی اعتدال است و جز از مسیر اعتدال نمی توان به عدالت رسید ادامه داد:‌ در مقطعی کسانی با طرح شعار عدالت فکر کردند که باید تندخویی و تندگویی کنند، در حالی که مشی زیباتر و دلنشین تر از اعتدال وجود ندارد.

نهاوندیان بیان کرد:‌ معرفی اسلام اعتدالی امروز وظیفه همه عالمان و خادمان میهن است چرا که رویکرد اعتدال همان اصل اسلام ناب محمدی است.

او اضافه کرد:‌ باید لازمه های اعتدال را بشناسیم و آنچه من از مکتب امیرالمومنین آموخته ام این است که علم وحلم دو کلید اصلی اعتدال است.

نهاوندیان عنوان کرد:‌ برای همگرایی راهی بهتر از گفتگوی واقعی نیست، برای ما شدن جمع جبری من ها جواب نمی دهد. ساز و کار رسیدن به مشترکات عقل جمعی خیلی پرورش پیدا نکرده است. در مواردی ما آموزش تعقل جمعی کم داریم.

رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: برای این که تضمین کنیم که اعتدال در جامعه ما دوام پیدا کند باید به گسترش درک جمعی از اعتدال در تجربه عمل جمعی به اعتدال دامن بزنیم. این حرکت نیاز جریان فکری و اجتماعی دارد.