رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی اعتدال با اشاره به تدوین و تبیین گفتمان اعتدال گفت: نتایج به دست آمده برخلاف تصور اولیه بود.

به گزارش خبرنگار برنا سید رضا صالحی امیری رئیس شورای سیاستگذاری نخستین همایش ملی اعتدال که امروز 28 آبان در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد با بیان این مطلب افزود:‌ در طی 8 ماه گذشته اندیشه متعالی گفتمان اعتدال توسط رئیس جمهوری در سال 92 تدوین و تبیین شد و برخلاف برداشت اولیه شورا نتایج خوبی به دست آمد.
 
او با اشاره به اقدامت دبیرخانه دائمی همایش تصریح کرد: شورای راهبردی و سیاستگذاری همایش متشکل از 30 انجمن علمی و نهاد پژوهشی است که با استقبال وسیع از همه کشورها مواجه شد.

بنابراین گزارش؛‌ رئیس شورای سیاستگذاری همایش در پایان متن پیام رئیس جمهوری برای نخستین همایش ملی اعتدال را قرائت کرد.

همچنین در ادامه سید محمد امین قانعی راد دبیر علمی همایش ملی اعتدال گفت:‌ مفهوم اعتدال از زمان طرح مورد استقبال قاطبه دانشگاهیان به دلیل نسبتی که با خرد دارند قرار گرفت.

او با بیان اینکه بدون همراهی فکری نخبگان دانش و بدون تبیین توسط آنها این جنبش فکری دجار کاستی و ناکارایی می شود ادامه داد: ‌اعتدال دربرابر تندروی مطرح شد و تداوم آن مستلزم فراموش نکردن تندروی است.

قانعی راد با ارائه گزارش از فعالیت های این همایش افزود:‌  126چکیده مقاله و 57 مقاله کامل واصل که در قالب 7 جلد کتاب  منتشر شده است همچنین در طول برگزاری همایش 6 میزگرد علمی در سه سالن به صورت همزمان ارائه خواهد شد.