حجت الاسلام تقوی رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی ایران به  طرح ادامه سلسله مباحث سیره علوی پرداخت و افزود: وقتی علی (ع) به حکومت رسید سه جریان  در برابر علی (ع) ایستادند و شورش ها و فتنه‌هایی را در جامعه به وجود آوردند . اکه البته صدمات بسیاری هم بر حکومت علوی  وارد شد.

وی ادامه داد: یکی از گروه‌هایی که در آن زمان خروج کردند گروه خوارج بودند آنها که ذکر خدا را بر زبان داشتند علامت سجده را بر پیشانی اما از بصیرت لازم برخوردار نبودند و از لحاظ فکری قدرت تحلیل مسائل پیرامون را نداشتند این گروه مقابل حضرت علی (ع) ایستادند.  گروه دیگر قاعدین بودند افرادی که در گوشه ای خزیده و خود را از پدیده ها و تحولات جاری جامعه کنار کشیده بودند و در مقابل مخالفین سکوت اختیار کردند.

حجت الاسلام والمسلمین تقوی اضافه کرد: اما مهم‌ترین گروه که در مقابل حکومت علوی ایستادند ناکثین بودند یک گروه شورشی که در مقابل بیعت با علی (ع) امتیازاتی را برای خود می خواستند.  البته قائل شدن به این امتیازات در زمان خلیفه سوم یعنی عثمان بین این افراد رایج شده بود چرا که در این دوره ارزش های اسلامی، از بین رفته و قومی گری و اشرافیت  در جامعه حاکم شده بود. اما پس از اینکه مردم علیه عثمان شورش کرده و او راکشتند از علی (ع) خواستند تا کنترل جامعه اسلامی را به دست بگیرد مولای متقیان در مقابل آحاد جامعه از محورهای مورد نظر و سیاست های اداره امور حکومتش این‌چنین یاد کردو  فرمود: من شما را در غربال انقلاب غربال و زیر و رو می کنم .درست مثل دیگی که سر اجاق می جوشد و با وسیله ای او را هم می زنند به همین وسیله جامعه را متحول می کنم.

وی ادامه داد:مولای متقیان انسان هایی را که بی دلیل با پست و مقام بالا آمده  و به قولی از خاندان هزار فامیل بودند را  کنار  زد و در عوض انسان های لایقی را که تقوا داشته و گوشه نشین بودند بر سر کار آوردد. علی (ع) با  لغو تبعیض های ناروا و امتیازات امروزی مثل رانت خواری ها از بیت المال در مقابل قومی پول پرست ایستاد و مردم همه برای برخی چهره ها تبعیض قایل نشد.

رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه عزل عناصر نامناسب حاکمیت اسلامی را از دیگر سیاست های حضرت علی (ع) دانست و افزود: ناکثین وقتی در برابر عدالت علی (ع) قرار گرفتند دیدند نمی‎شود با ایشان وارد معامله شوند پس با طرح مذاکره و امتیاز خواهی خواستند توجه ایشان را به خود جلب کنند اما علی (ع) این فرهنگ را تغییر داد و با این که  فریاد دانه درشت های عرب بلند شد، اما آنچه مورد توجه مولا و حکومت علوی بود سهم مساوی افراد از حقوق شهروندی بود .

تقوی با  اشاره به ماجرای طلحه و زبیر در روزهای آغاز حکومت علی (ع)  گفت: این دو نفر از عوامل سیاسی دوران عثمان بودند و در مقابل علی (ع) می گفتند در شرایطی با علی  بیعت می کنیم که در حکومت با او شریک باشیم. امام علی (ع) فرمود من هرگز با افراد گمراه و فاسد وارد معامله نمی شوم بلکه حکومتی که مد نظر من است حکومتی بر مبنای دین اسلام و سیره و سنت نبوی است.

حجت الاسلام والمسلمین تقوی با اشاره به یکی از نقل های  تاریخی از قول مغیره بن  شعبه از سیاست مداران زمان علی (ع) گفت: شعبه از خلفای دوران عثمان بود که پس از حکومت علی (ع) عزل شده بود او نزد امیرالمومنین (ع) آمد و درخواست کرد مدتی فرمانداران دوره عثمان بر سر کار بمانند تا پایه های حکومت علوی محکم شود. اما مولای متقیان این مسأله را نپذیرفت و فرمود: من با فاسدان همکاری نمی کنم  ضمن اینکه آن چه را که به زور تصاحب کرده اید و متعلق به مردم است از حلقوم شما پس می گیرم و به بیت المال بر می گردانم اگر چه مهریه همسرانتان باشد.

وی خاطرنشان کرد: در پی شروع حکومت علوی، ناکثین عدالت محوری مولای متقیان را برنتابیدند و در مکه دست به شورش زدند و نکته مورد توجه در این شورش پیوستن مخالفین ، فراری ها و عده ای از خواص بود .افراد خوش سابقه ای که تحت تاثیر آنها ا جامعه اسلامی به سمت فتنه‌گران معطوف شد.