در این نشست دو ساعته مفتح نماینده تویسرکان، بت کلیا نماینده آشوریان، صابری نماینده رامیان، سلیمی نماینده محلات، خانم عالی نماینده زابل، موسوی نماینده گرمی، فیاضی نماینده نور و محمود آباد حضور داشتند و مسایل و در خواست های جوانان و قهرمانان ورزشی را به اطلاع وزیر ورزش و جوانان رساندند.

به گزارش سرویس جوانان برنا به نقل از روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، گودرزی با حضور در مجلس شورای اسلامی با نمایندگان ملت درباره مشکلات و کمبودهای دو بخش ورزش و جوانان در حوزه های نمایندگی آنها به گفت و گو پرداخت.

در این نشست دو ساعته مفتح نماینده تویسرکان، بت کلیا نماینده آشوریان، صابری نماینده رامیان ، سلیمی نماینده محلات ، خانم عالی نماینده زابل، موسوی نماینده گرمی ، فیاضی نماینده نور و محمود آباد حضور داشتند و مسایل و درخواست های جوانان و قهرمانان ورزشی را به اطلاع وزیر ورزش و جوانان رساندند.

در این ملاقات مناف هاشمی؛ معاون توسعه و منابع ، مدبر؛ مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، وزیر ورزش و جوانان را همراهی می کردند.

با توجه به بیان مشکلات از سوی نمایندگان ملت، گودرزی دستور رسیدگی به مشکلات جوانان و قهرمانان ورزشی را به معاونان خود داد.

همچنین پس از این دیدار وزیر ورزش و جوانان در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور پیدا کرد.