به گزارش گروه وزارت جوانان برنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان جهانشیر کدخداپور در چهارمین ستاد ساماندهی ازدواج جوانان،بیان داشت: ما می دانیم کجا هستیم و قراراست کجا برویم و اکنون نیاز به راه حل داریم تا بتوانیم مشکلات ازدواج جوانان و آسان کردن شرایط ازدواج را فراهم کنیم .

کد خدا پوراظهارداشت: مسئله اقتصادی یکی از مشکلات ازدواج جوانان است اما امروز بسیاری از افراد مرفه نیز تن به ازدواج نمی دهند و نیاز به اسیب شناسی دقیق تری در این حوزه است تا به خطا نرویم .

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس تصریح کرد:با تجزیه و تجلیل آمار ازدواج و طلاق می باید به راه حل اصلی برسیم و بر اساس شرایط استانی و فرهنگی که داریم برنامه ریزی کنیم .

وی با تاکید بر حساس سازی موضوع ازدواج جوانان گفت: ریشه همه مشکلات در مسائل فرهنگی است که نیاز است در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان نیز در این خصوص فکر و برنامه ریزی شود .

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری فارس با ارائه آمار ازدواج و طلاق استان گفت: بسیاری از مشکلات طلاق و ازدواج استان به مسئله آموزش بر می گردد و نمونه آن کاهش آمار طلاق استان از 17 درصد به 2/2 درصد پس از برگزاری دوره های آموزشی بود.

سید علی محمد موسوی خاطر نشان کرد: یکی از بحران های ازدواج جوانان مسئله همسریابی است که تا کنون 300 مرکز غیر قانونی در کشور تعطیل شده است که نیاز به اجرای طرح های مناسب این مشکل داریم.

وی افزود: امروزه جوانان تمایل به ازدواج با زوجه های بزرگتر و یا ازدواج با زوجه های با فاصله سنی کمتر از یک سال دارند .

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری ارائه پکیج های آموزشی در موضوع ازدواج از سوی دانشگاهها و آموزش مهارتهای زندگی را راه حل اساسی در حل مشکلات ازدواج و طلاق جوانان دانست.