مدت زیادی تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه باقی نمانده اما ماده 41 این برنامه هنوز به طور کامل اجرا نشده است. قانونی که اگر به‌طور کلی اجرا می‌شد،می‌توانست شرایط جوانان کشور را تا حد زیادی بهبود بخشد.حال این سوال مطرح می‌شود که چرا قانونی که برای حمایت از مهم‌ترین بخش جامعه تصویب شده،هنوز به طور کامل اجرا نشده است.

ماده 41 قانون برنامه پنجم بر سه نکته اساسی تأکید دارد:نکته اول بند الف ماده 41 است که تاکید می کند، دستگاه‌های ذیربط برنامه ساماندهی امور جوانان را در ذیل ردیف بودجه دستگاهی خودشان پیش‌بینی کنند.نکته دوم بند ب است که براساس آن، دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باید شاخص‌های ساماندهی امور جوانان را مورد سنجش و پایش قرار دهند و نکته سوم بند ج است که موضوع آن لایحه ساماندهی تکالیف دستگاه‌های اجرایی با هدف بازنگری و شفاف‌سازی وظایف دستگاه‌ها در مورد مسائل و چالش‌های پیش روی جوانان است.

مسئولان وزارت ورزش و جوانان مدتی پیش از عزم این وزارتخانه برای اجرایی کردن ماده 41 خبر دادند. به گفته مدیرکل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اجرایی شدن کامل ماده 41 برنامه پنجم توسعه و بررسی موانع موجود در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد اما نگاهی به بندهای مختلف این ماده نشان می‌دهد،همکاری سازمان‌ها و ادارات مختلف برای اجرای کامل این ماده مهم و ضروری است.

با این حال به نظر می‌رسد با وجود تاکید مسئولان دولت یازدهم بر هماهنگی سازمان‌ها و ادارات مرتبط با وزارت ورزش و جوانان برای اجرایی کردن ماده 41 هنوز این امر محقق نشده است.

یکماه پیش سرویس اجتماعی برنا در گفت و گو با مسئولان مختلف از ضرورت اجرای ماده 41 برنامه پنجم پرسیده بود.ضرورتی که اگرچه به گواه خود مدیران سازمان‌ها و ادارات مرتبط می‌تواند بخش زیادی ازنیازها و مشکلات نسل جوان را برطرف کند اما هنوز به طور کامل اجرا نشده است.

به قول قدیمی ها یک دست صدا ندارد.عزم وزارت ورزش و جوانان به تنهایی برای رفع موانع اجرایی شدن ماده 41 کافی نیست.اگرچه برای تامین نیازهای نسل جوان و رفع مشکلات آنها گام‌های موثری در دولتی ازدهم برداشته شده است اما برای اجرایی شدن ماده 41 نیاز به همیاری همه سازمان‌ها و ادارات زیرمجموعه دولت است.