ابراهیم سحرخیز معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا در ارتباط با اهداف اجرای طرح کیفیت بخشی مدارس شبانه روزی دوره راهنمایی اظهار داشت: اهداف کمی و کیفی کلان این شیوه نامه افزایش بهره وری و بهبود عملکرد مدارس، بهبود و ارتقای سلامت، بهداشت و بهسازی امکانات مدرسه، ارتقای کیفیت و کمیت منابع آموزشی در حمایت از برنامه درسی و بهبود نظام یادگیری-یاددهی است.

سحرخیز افزود: هدف کلی این طرح آن است که در پایان برنامه پنجم توسعه تعداد480 باب (50 درصد مدارس شبانه روزی دوره راهنمایی تحصیلی) در ابعاد مختلف (درون دادها، فرایندها و همچنین محصول و برون داد نهایی) بهبود و به اهداف و استانداردهای این شیوه نامه دست یابند.

وی ادامه داد: در این برنامه راهبردها بیش تر معطوف به تاثیرگذاری مطلوب بر روی عوامل درون زاد و همچنین فعالیت‌های فرایندی است. در این بخش‌ها چنانچه مجموعه اقدامات صورت گرفته به خوبی گزینش شده باشند، در آینده شاهد تحقق اهداف مورد انتظار و پیش بینی شده خواهیم بود.
 
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش از جمله راهبردهای اجرای این شیوه نامه را بهسازی و شاداب سازی فضاهای فیزیکی مدارس شبانه روزی، آموزش اثر بخش نیروی انسانی به ویژه مدیران و سرپرستان مدارس شبانه روزی، نیاز سنجی، آموزش و ارتقای مهارت‌های زندگی دانش آموزان، برگزاری مسابقات علمی، آزمایشگاهی، کارگاهی، اردوها و بازدیدهای علمی تفریحی، توسعه طرح‌های خود اتکایی اثر بخش در مدارس شبانه روزی، طراحی نظام کنترل و ارزیابی از فعالیت‌ها و فرایندهای کلیدی مدرسه و در نهایت بازنگری و اصلاح برنامه‌های تشکیل کلاس‌های فوق برنامه دانست.
 
سحرخیز تصریح کرد: این راهبردها پیشنهادی است و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، مناطق آموزشی و مدارس می‌توانند بر حسب شرایط و مقتضیات استان و راهبردهای دیگری را نیز پیشنهاد و آن را عملیاتی کنند.