به گزارش سرویس دانشگاه برنا، محمدعلی محققی با بیان این كه آموزش در همه عرصه‌ها باید عادلانه باشد، گفت:‌ آموزش سلامت از عرصه‌هایی است كه مورد غفلت قرار گرفته كه یكی از موارد آن سلامت عمومی است كه به سواد و دانش سلامت عمومی منتهی می‌شود.

وی افزود: متولی آموزش سلامت وزارت بهداشت است كه باید با سایر اركان آموزش عمومی جامعه همكاری داشته باشد و این آموزش‌ها را در اختیار عموم مردم قرار دهد تا محصول این فعالیت‌ها ارتقا دانش سلامت عمومی باشد.

محققی افزود: اگر سیاستگذاران قبل از نشستن در مصادر سیاست گذاری در كارگاه‌ها و كلاس‌های آموزش‌های ضروری سلامت شركت نكنند بر اساس دانش پیشین خود نخواهند توانست حق بخش سلامت و حق عمومی مردم برای برخورداری از خدمات سلامت را در سیاست‌هایشان ترسیم كنند به همین دلیل باید برای خواص و كارگزاران آموزش در نظر گرفته شود.

وی با بیان این‌كه آموزش حرفه‌ای شاغلان حرف پزشكی بسیار ضروری به نظر می‌رسد خاطر نشان كرد: آموزش تشریفاتی بی‌اثر است و بایستی تبدیل به یک آموزش توانمند ساز و موثر شود و تمام اركان و شئون نیروی انسانی بخش سلامت در نظر گرفته شود.

محققی با اشاره به تداوم آموزش مداوم جامعه پزشكی اظهار داشت: براساس اهداف قانون، باید آموزش به تمام ابعاد تسری پیدا كند و همه گروه‌هایی كه در قانون ذكر شده‌اند مشمول این آموزش‌ها قرار گیرند و علاوه بر آن گسترش كیفی این آموزش‌ها باید مورد توجه قرارگرفته و در نهایت آموزش‌های دانشگاهی باید در راستای نظام سلامت بازنگری شود و بخش‌هایی مانند آموزش‌های كف و پایه كه مورد غفلت قرار گرفته‌اند و طیف‌های وسیعتری از مردم از آن منتفع می‌شوند و كمتر مورد توجه قرار می‌گیرند باید تقویت شوند.