به گزارش سرویس اجتماعی برنا، نامدار عبدالهیان درباره اهداف آموزش خانواده‌های کودکان استثنایی گفت: با آموزش اولیا سطح آگاهی خانواده‌ها به لحاظ تربیتی و سطح مهارتی آن‌ها به لحاظ عملکردی در ارتباط با رفتار مناسب با کودک استثنایی ارتقا می‌یابد.
 
وی افزود: والدین در این دوره‌های آموزشی با ویژگی‌های خاص کودکان استثنایی، توانایی‌ها، محدودیت‌ها و علاقه‌مندی آن‌ها برای سازگاری با اجتماع و محیط اطراف آشنا می‌شوند.

عبدالهیان با بیان این‌که دستور العمل آموزش خانواده در آموزش و پرورش استثنایی با تعیین سر فصل‌های آموزش خانواده‌های کودکان و دانش آموزان استثنایی همراه با مستندات ارزیابی از فرآیند، برای برنامه ریزی و اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده، گفت: مسوولیت اجرای دوره‌های آموزش خانواده در آموزشگاه برعهده مدیر آموزشگاه و نظارت بر آن برعهده شورای نظارت بر برنامه آموزش خانواده استان است.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی اظهار کرد: برای اجرای هرچه بهتر برنامه، موضوعات پیشنهادی دوره‌های آموزش در هر استان با در نظر گرفتن بافت فرهنگی، اجتماعی و موقعیت منطقه و مشکلات موجود و میزان علاقه مندی اولیاء دانش آموزان جهت پاسخ گویی به سوالات و آموزش آن‌ها برگزار می‌شود.