محی الدین بهرام محمدیان رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی برنا با اشاره به احتمال تغییر کتاب زبان انگلیسی و عربی در سال تحصیلی آینده، اظهار داشت: احتمال تغییر در محتوای درسی و برنامه آموزشی دروس زبان انگلیسی و عربی وجود دارد و این تغییر نیز در راستای تحولات بنیادین در آموزش و پرورش است.

بهرام محمدیان ادامه داد: همچنین سازمان پژوهش درصدد است تا در صورت آمادگی بخش‌های دیگر وزارت آموزش و پرورش اقداماتی را در تجهیز وسایل آموزشی دو درس انگلیسی و عربی انجام دهد.

وی افزود: درس کار و فناوری به جای حرفه‌و‌فن تدریس خواهد شد و مباحث جدیدی ارایه می‌شود. بنابرین با این تغییرات سه سال اول متوسطه در حوزه کار و فناوری تغییرات زیادی خواهد داشت و تنوع بیش‌تری نسبت به درس حرفه و فن وجود دارد.

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش در پایان گفت: سال آینده 10 یا 15 عنوان کتاب درسی اضافه خواهد شد.