به گزارش سرویس دانشگاه برنا به نقل از اداره کل روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، کتاب "بررسی تحلیلی سنت اندرزنامه نویسی سیاسی در تاریخ میانه ایران" در سه بخش شامل پیشینه تاریخی، اندیشه‌های سیاسی اندرزنامه نویسان سنی مذهب و فلسفه نامه نویس شیعه مذهب است که در بیست و دومین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران تابستان 1391، از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتاب شایسته تقدیر شناخته شد.

کتاب حاضر كه با عنوان «بررسی تحلیلی سنت اندرزنامه‌نویسی سیاسی در تاریخ میانه ایران»، توسط سینا فروزش، عضو هیأت علمی گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات، تدوین و نگارش شده است، به بررسی جریان فكری اندرزنامه‌نویسی سیاسی در تاریخ میانه ایران و نتایج حاصله از آن همچنین به بررسی اندیشه‌های سیاسی عنصرالمعالی کیکاووس زیاری، خواجه نظام الملک طوسی، امام محمد غزالی طوسی، خواجه نصیر الدین طوسی و شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی می‌پردازد. فرضیه اصلی تحقیق حاضر عبارت است از این كه تداوم حضور بداوت (بیابان‌گردان عرب، ترک، مغول و ایلخانی) در ایران عصر میانه اگر چه موجب استمرار جریان فكری اندرزنامه‌نویسی سیاسی در دوره مورد نظر شد، اما این عامل موجب شد كه این جریان از حیث محتوا دچار نقصان و زوال شود و مسیر قهقرا را بپیماید؛ زیرا، اندرزنامه‌نویسان به جای تولید فكر و ایده‌های جدید، در زمینه ملک‌داری، ناچار بودند همان دستاوردهای نظری و عملی پیشین را هر بار برای بدویان تازه از راه رسیده، از نو، تكرار كنند.

چاپ اول کتاب "بررسی تحلیلی سنت اندرزنامه نویسی سیاسی در تاریخ میانه ایران" در سال 1391 به شمارگان 1000 نسخه توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی صورت گرفته است.