به گزارش سرویس اجتماعی برنا، به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در ثبت نام و جای‌دهی نوآموزان و دانش آموزان استثنایی در مدارس با رعایت مفاد آیین نامه‌ها ومقررات مربوطه، شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان استثنایی در سال تحصیلی۹۳-۹۲ به استان‌ها ابلاغ شد.

بر اساس این شیوه نامه به منظور نظارت، بررسی و رفع مشکلات احتمالی در زمینه ثبت نام دانش آموزان استثنایی درسطح استان، ستاد ثبت نام با برنامه ریزی دقیق برحسن اجرای ثبت نام و جایدهی دانش آموزان استثنایی در مدارس استان نظارت کامل خواهد داشت.

بنا بر این گزارش، ثبت نام تمامی دانش آموزان مدارس دولتی وغیردولتی استثنایی فقط از طریق سامانه الکترونیکی (سناد) انجام می‌شود.

در هنگام ثبت نام حضور پدر و مادر یا ولی قانونی به همراه دانش آموز در بدو ورود به هر یک از دوره‌های تحصیلی ضروری است.
 
گفتنی است، ثبت نام نوآموزان ودانش‌آموزان استثنایی که برای نخستین بار به مدارس و کلاس‌های خاص مراجعه می‌کنند، با ارائه شناسنامه سلامت، شناسنامه وتصویرصفحه اول آن، کاربرگ‌های تکمیل شده سنجش هوش، شنوایی، بینایی، جسمی-حرکتی، چند معلولیتی، ADI-R اختلال‌های رشدی فراگیر (طیف اتیسم) وکارنامه قبولی پایه قبلی برای گروه‌های مختلف استثنایی انجام می‌شود.

همچنین ثبت نام در دوره متوسطه اول پیش حرفه‌ای ودوره متوسطه دوم حرفه‌ای با ارائه معرفی نامه از اداره آموزش و پرورش استثنایی استان وکاربرگ تایید شده هدایت حرفه‌ای دانش آموز که اولویت رشته‌های مهارتی او در آن مشخص شده باشد انجام می‌شود.

بر این اساس اولویت جای‌دهی نوآموزان و دانش آموزان به جز گروه‌های با کم توانی ذهنی در تمامی دوره‌های تحصیلی با توجه به توانمندی دانش آموز براساس ضوابط مربوط در مدارس عادی انجام می‌شود.

دانش آموزان با هوش‌بهر عادی گروه‌های آسیب دیده شنوایی، بینایی، معلول جسمی-حرکتی، اختلال‌های رفتاری-هیجانی در صورت توانمندی می‌تواننددر تمامی دوره‌های تحصیلی براساس شیوه نامه آموزش تلفیقی-فراگیردر مدارس عادی ثبت نام کرده وازخدمات مربرطه برخوردار باشند.

بر اساس این شیوه نامه با توجه به تغییرساختارنظام آموزشی، تمامی دانش آموزان قبولی پایه ششم ابتدایی درگروه‌های مختلف استثنایی در پایه اول متوسطه اول استثنایی ثبت نام می‌شوند.

یادآور می‌شود، طول دورهٔ آموزش متوسطه اول پیش حرفه‌ای و متوسطه دوم حرفه‌ای ۳ سال است و برای دانش آموزانی که نتوانند دوره را در ۳ سال طی کنند تا دو سال دیگر قابل افزایش است.

شرایط ثبت نام و قوانین آموزشی آموزشگاه‌های غیر دولتی استثنایی همانند مدارس دولتی استثنایی است و در سایر موارد قوانین مدارس غیر دولتی عادی در این مدارس‌ها اعمال می‌شود.

در این شیوه نامه همچنین جدول ساختارآموزشی گروه‌های مختلف استثنایی، تعداد حداقل وحداکثر نوآموز و دانش آموز درکلاس و شرایط سنی ورود به دوره‌های تحصیلی ذکر شده است.

دریافت هر گونه وجه به استثنای حق بیمه و بهای کتاب‌های درسی هنگام ثبت نام ممنوع است و مواردی هم که در این شیوه نامه ذکرنشده باشد مفاد شیوه نامه ثبت نام آموزش وپرورش عادی وآیین نامه اجرایی مدارس و دیگر شیوه نامه‌های گروه‌های مختلف استثنایی ملاک عمل خواهد بود.