به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران موید علویان، با تاکید بر فعال سازی جنبه های بین المللی برنامه ها و توسعه محیط های بین المللی دانشگاه گفت: باید بر اساس راهبردها، سیاست ها و اهداف معاونت، برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت در این زمینه انجام شود.
 
وی با اشاره به تاکیدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش درخصوص ارائه خدمات در حوزه بین الملل، افزود: با توجه به ظرفیت های بالای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه، می توانیم بستر بسیار مناسبی را برای توسعه خدمات دانشگاه در حوزه بین المللی فراهم آوریم.
 
وی عنوان کرد: سعی داریم به استانداردهای جهانی در حوزه خدمات آموزش بین الملل دست یابیم که با توجه به سرآمدی مراکز آموزشی درمانی تابعه در سطح منطقه این اتفاق ارزشمند به زودی میسر خواهد شد.

معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: باید به سمت صادرات خدمات درمانی گام برداریم و خدمات ارزشمند بین المللی ارائه دهیم چرا که با داشتن دانشجویان نخبه و با استعداد و اعضای هیئت علمی فعال و پر انگیزه بزودی می توانیم به این اهداف دست یابیم.

وی تصریح کرد: با تدوین سند راهبردی و نقشه راه معاونت بین الملل و مشخص کردن فیلدهای آموزشی و کاری در این حوزه، می توانیم شاهد دستاوردهای اثرگذاری در سطح جهانی باشیم.