به گزارش سرویس اجتماعی برنا، وحید كیارشی با تبریک دهه ولایت و عید سعید غدیرخم با اشاره به مطلوب ارزیابی كردن شرایط از وضعیت تخصیص اعتبار اعمال شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، اقدامات صورت گرفته در این معاونت را موثر خواند و آن راموجب ایجاد آرامش نسبی در فضای اداری و آموزشی كشور دانست و گفت : بخشی از مهم ترین اقدامات انجام شده در حوزه تامین و ابلاغ اعتبار به ادارات كل آموزش وپرورش استان های كشور در معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی این وزارتخانه طی ماه گذشته در دو بخش اعتبارات ابلاغی به استان ها در بازه زمانی پانزدهم شهریور تا پایان مهرماه و اعتبارات ابلاغی مدنظر به استان‌ها از محل تخصیص اعتبار مهرماه كه تاپایان هفته اجرایی می شود، به شرح زیر است:

الف ) اعتبارات ابلاغ شده به ادارات كل آموزش وپرورش استان ها در دوره زمانی پانزدهم شهریور لغایت پایان مهرماه 1392:

- اعتبار حقوق شهریور ماه به مبلغ 698/12 میلیارد ریال و اعتبار حقوق مهرماه به مبلغ 527/12 میلیارد ریال.

- اعتبار حقوق كاركنان قرارداد كارمعین برای شهریورماه به مبلغ 100 میلیارد ریال.

- اعتبار اجرای طرح ملی حفظ قرآن تامین شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به مبلغ 50 میلیارد ریال.

- اعتبار اضافه كار اداری یك ماه به مبلغ 120 میلیارد ریال.

- بخشی از اعتبار حق التدریس باقی مانده از سال تحصیلی 92-1391 به مبلغ 180 میلیارد ریال.

- اعتبار حق القدم ائمه جماعت مدارس به مبلغ 36 میلیارد ریال كه بدین ترتیب كل مطالبات ایشان پرداخت شده است .

- اعتبار سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی و استثنایی به مبلغ 74 میلیارد ریال .

- اعتبار سرانه غذایی مدارس شبانه روزی به مبلغ 75 میلیارد ریال .

- اعتبار سرانه مدارس دولتی به مبلغ 500 میلیارد ریال شامل 300 میلیارد ریال سرانه عادی مدارس، 150 میلیارد ریال سرانه غذایی مدارس شبانه روزی و 50 میلیارد ریال سرانه ویژه استان‌های سردسیر كشور.

- بخشی از تعهدات باقی مانده سال تحصیلی 92-1391 بابت انعقاد قراردادهای برون سپاری آموزش كاردانش به مبلغ 60 میلیارد ریال به منظور آماده سازی قراردادهای سال جدید تحصیلی.

- استرداد درآمدهای عمومی استانی از محل ردیف های ملی به مبلغ 415 میلیارد ریال و ابلاغ به استان های مربوطه.

- اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای ، تجهیز هنرستان‌های فنی وحرفه‌ای به مبلغ 29 میلیارد ریال.

- اعتبار طرح تملك دارایی های سرمایه ای ، تامین تجهیزات فضاهای ورزشی دانش آموزی به مبلغ 3/5 میلیارد ریال.

- تسویه مطالبات شیر مدارس به میزان 350 میلیارد ریال .

ب) اعتباراتی كه در نظر است از محل تخصیص اعتبار مهرماه به ادارات كل آموزش وپرورش استان ها ابلاغ شود و مراحل ابلاغ آن در حال انجام است و تا پایان این هفته اجرایی می گردد:

- اعتبار حقوق مهرماه كاركنان قراردادی كارمعین به مبلغ 100 میلیارد ریال.

- اعتبار اضافه كار اداری كاركنان به مدت یک ماه و به مبلغ 100 میلیارد ریال . بدین ترتیب چهار مرحله اضافه كار اداری ابلاغ شده است.

- اعتبار تامین هزینه های اداری ادارات كل آموزش وپرورش استان ها به مبلغ 100 میلیارد ریال برای هزینه های ضروری ادارات.

- اعتبار اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت به مبلغ 35 میلیارد ریال برای آموزش كتاب های جدید التالیف و سایر موارد.

- اعتبار آماده سازی استان های پذیرنده ( مقصد ) كاروان های راهیان نور دانش آموزی به مبلغ 10 میلیارد ریال.

- اعتبار اجرای دوره آموزش ضمن خدمت فرهنگیان بابت تربیت مدرس درس آمادگی دفاعی به مبلغ 3 میلیارد ریال.

- اعتبار سرانه غذایی مدارس شبانه روزی به مبلغ 31 میلیارد ریال.

- اعتبار سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی به مبلغ 27 میلیارد ریال .

- اعتبار بیمه طلایی جانبازان به مبلغ 50 میلیارد ریال.

- اعتبار سرانه ویژه مدارس كه توسط مراجعی نظیر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است.

- تامین اعتبارات به منظور فعالیت‌های موردی معاونت های پرورشی، فرهنگی، تربیت بدنی و سلامت.

كیارشی افزود: بدین ترتیب بدون احتساب حقوق و مزایای كاركنان مجموعا 3/1644 میلیارد ریال تا این تاریخ ابلاغ شده و 481 میلیارد ریال در حال ابلاغ به استان‌ها است كه جمعا 3/2125 میلیارد ریال انجام شده است.