به گزارش سرویس  اجتماعی برنا، جلسه‌ هیئت امنای این مؤسسه با حضور تمام اعضاء و نیز هیئت مدیره تشکیل و در خصوص موارد مطروحه در گزارش صورت‌های مالی بحث و تصمیم‌‌گیری شد.

هیئت امناء مؤسسه با بررسی صورت‌های مالی تلفیقی مصوب کرد تا سود پیش‌بینی شده به میزان ۹۵۰۰ میلیارد ریال برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲ به حساب سپرده‌ فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان واریز شود.

علی‌اصغر فانی، رئیس هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان نیز در این جلسه خواستار هماهنگی و پیگیری بیشتر جهت بهبود فعالیت‌های صندوق و متنوع کردن خدمات ارائه شده برای اعضاء شد.

«علی اصغر فانی»، رئیس هیئت امناء، «وحید کیارشی»، نایب رئیس هیئت امناء و «حسین مظفر»، «مرتضی حاجی»، «سید رحمت الله اکرمی»، «سید حسین شبیری» و «غلامرضا حیدری کرد زنگنه» عضو هیئت امناء و «روح‌الله عالمی» رئیس هیئت مدیره و «شهاب‌الدین غندالی» مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، «بهروز امیدعلی»، «رحیم اسماعیلی دانا» و «سید محسن گلدانساز» اعضای هیئت مدیره مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان هستند.