مسعود ثقفی، مدیرکل روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با اشاره به این مطلب که تعطیلی مدارس روز چهارشنبه در پایتخت با توجه بارش برف در حال بررسی است، اظهار کرد: احتمال تعطیلی مدارس پایتخت به ویژه در مقطع ابتدایی بسیار زیاد است.