میلی منفرد: باید فعالیت های علمی ، پژوهشی دانشگاهها و رساله های تحقیقاتی دانشجویان در راستای مرتفع شدن معضلات کشور که در اولویت هستند جهت گیری شود و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در خصوص مسایل بنیادین مرتبط با توسعه پایدار به تولید دانش و ارائه راهکار بپردازند.
 
به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، جعفر میلی منفرد در سخنرانی خود در همایش آموزش عالی و توسعه پایدار در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: ملت شریف ایران از دانشگاهیان انتظار دارند در تحقق اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر دانش و فناوری است پیشگام باشند.

وی تاکید کرد: دانشگاهیان باید در این شرایط خطیر و حساس کشور در خصوص راهکارهای اقتصاد مقاومتی متکی بر دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا، پویا و پیشرو، هم اندیشی و تبادل نظر کنند.

میلی منفرد افزود: باید فعالیت های علمی، پژوهشی دانشگاهها و رساله های تحقیقاتی دانشجویان در راستای مرتفع شدن معضلات کشور که در اولویت هستند جهت گیری شود و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی درباره مسایل بنیادین مرتبط با توسعه پایدار به تولید دانش و ارائه راهکار بپردازند.

معاون آموزشی وزارت علوم اظهار کرد: در گیری ها، بحران های مالی و اقتصادی جهانی، فقر و نابرابری و بحران غذایی و گرسنگی فزاینده جهانی، خطرات الگوهای ناپایدار توسعه اقتصادی و توسعه مبتنی بر رشد اقتصادی را کاملا روشن کرده است؛ لذا ضرورت دارد با تدوین الگوهایی که مبتنی بر ارزش های مشترک بشری و واقیعت های زیستی کره زمین و رویکردی فرا زمانی و مکانی هستند، در جهت بهبود کیفیت زندگی کنونی و آینده جامعه بشری تلاش شود.

میلی منفرد اظهار کرد: برای رسیدن به توسعه پایدار باید در روش زندگی خود تغییرات بنیادین ایجاد کنیم و با تفکر نقادانه و چالش گرانه فعالیت های کنونی خود را تغییر دهیم که در این مسیر نقش دانشگاهها بسیار تعیین کننده است زیرا تغییر پارادیم ها و مفروضات بنیادین بشری صرفا در توان دانشگاهها و نهادهای تولید دانش است.

وی با تاکید بر باز اندیشی و تغییر رویکردها و سیاستهای آموزش کنونی گفت: رویکرد های نوین مبتنی بر آموزش پایدار باید به یادگیری میان رشته ای و کل نگر، اندیشه ورزی نقادانه، تصمیم گیری مشارکتی، استفاده از اطلاعات مناسب بومی و استفاده از روش های نوین توجه ویژه داشته باشد.

وی گفت: باید مسیر طی شده و در پیش روی کشور برای رسیدن به توسعه پایدار بررسی شود و مشخص شود برای تحقق توسعه پایدار به چه نوع دانشگاههای و با چه رشته هایی تحصیلی نیاز داریم.

معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: دانشگاه‌ها و مراکز علمی با در پیش گرفتن رویکردهای نقادانه به پندارها و عملکردهای کنونی، می توانند با مفهوم سازی و تولید دانش و مهارت های نوین و پرورش تفکر نقاد و آفرینش گر و خلاق، در آموز پایدار نقش داشته باشند.

وی گفت: نخبگان و صاحبنظران و دانشگاهیان ما باید مشخص کنند که در زیست بوم ایران اسلامی چگونه می توان به توسعه پایدار دست یافت و نقش مراکز دانشگاهی و علمی در آن چیست، همچنین می بایست ویژگیهای توسعه پایدار متناسب با کشور ایران و وضعیت کنونی ما نسبت به وضعیت مطلوب مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.