به گزارش سرویس اجتماعی برنا، دکتر رضا فرجی دانا در جمع معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای سراسر کشور در دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه اجرایی شدن سند دانشگاه اسلامی فعالیتهای فرهنگی اصولی و زیر بنایی را جایگزین فعالیت های کوتاه مدت می‌کند گفت : در شورای اسلامی شدن دانشگاهها،مسئولیت کارگروه آموزشی بر عهده وزارت علوم ، کارگروه پژوهشی برعهده وزارت بهداشت ودرمان ، کارگروه تربیتی و فرهنگی برعهده نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها و کارگروه مدیریتی بر عهده دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه تعاریف عملیاتی سند دانشگاه اسلامی و ابلاغ آن می تواند جلوی تفسیر های سلیقه ای را در اجرا گرفته و موجب وحدت رویه شود گفت : برای مثال باید تعریف عملیاتی مفهوم نشاط اجتماعی مشخص شود تا مجریان فرهنگی دانشگاهها انتظار ما را از به کار بردن این مفهوم بدانند.

فرجی دانا "استاد محوری " را محوری ترین عنصر نهادینه کردن ارزش ها در دانشگاهها دانست و گفت : منش و رفتار استادان دانشگاه موثرترین عامل در شکل گیری شخصیت دانشجویان است لذا تمام اعضای هیات علمی درکنار وظیفه آموزش و پژوهش بهتر است به فعالیت فرهنگی نیز بپردازند.

نباید شاهد بی تفاوتی استادان به محیط دانشگاه باشیم
وی مشاوره دادن به دانشجویان ، گوش کردن به درد‌دل‌های آنان و برقراری تعامل نزدیک با آنان را از محورهای مرتبط با استاد محوری نام برد و گفت: باید بستر مشارکت حداکثری اعضای هیات علمی در فعالیت های فرهنگی فراهم شود.

وزیر علوم اظهار کرد: فضایی که در گذشته موجب انزوا و کناره گیری اساتید دانشگاهها از مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شده بود هم اکنون وجود ندارد؛ لذا دیگر نباید شاهد بی تفاوتی استادان به محیط دانشگاه باشیم ، بلکه باید از سرمایه آنان برای حفظ جوانان مان که بزرگترین سرمایه کشور هستند استفاده کنیم.

وی گفت: دانشگاهها باید نسبت به جامعه پاک ترین و سالم ترین محیط را داشته باشند و کوچکترین ابتذالی در آن نباشد زیرا محیط دانشگاه مقدس است و ارزش های علم و دانش با ابتذال سنخیت ندارد.

عضویت در شبکه های اجتماعی دانشجویان را از تعاملات رودررو دور می کند
فرجی دانا افزود: مکتب اسلام که ارزش بالایی برای علم و دانش قائل است بیشترین سنخیت را برای فعالیت علمی و فرهنگی دارد ؛به همین دلیل، دانشگاه‌های ما باید نسبت به جوامع دیگر در دوری از ابتذال موفق تر باشند.

وزیر علوم با اعلام اینکه دغدغه هم‌نسلان ما انتقال ارزش های انقلاب اسلامی به نسل جوان است، تاکید کرد :باید طوری فعالیت کنیم که ارزش های مثبت در دانشگاهها فراگیر و زنجیر وار شود و ارزش های منفی و ابتذال ایزوله شود که این مهم از راه نفوذ به قلب و دل دانشجویان و پرهیز از برخوردهای سطحی و بخشنامه ای ممکن است.

وی با اشاره به اینکه عضویت در شبکه های اجتماعی دانشجویان را از تعاملات رودررو دور می‌کند، گفت: باید گونه ای فعالیت شود که تعاملات انسانی رو‌ در رو فراگیرشده و ارتباطات مجازی در حاشیه قرار گیرد.