فانی: با همکاری سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی و خانواده باید اشکالات بینشی در امر توسعه مشارکت های مردمی رفع گردد وسیاست تشویق و ارائه تسهیلات جایگزین آن شود.

به گزارش سرویس آموزش برنا به نقل از مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی اصغرفانی در دیدار با اعضای شورای نظارت مرکزی مدارس ومراکز غیردولتی ضمن تبریک فرارسیدن هفته معلم، توسعه مشارکت‌ها از سیاست‌‍های راهبردی آموزش و پرورش دانست و گفت: با تکیه بر بودجه‌های دولتی نمی توان آموزش وپرورش را به نحو احسن اداره کرد.

وی با اشاره به این که توسعه مشارکت‌های مردمی شعار نیست، افزود: با همکاری سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده باید اشکالات بینشی در امر توسعه مشارکت‌های مردمی رفع وسیاست تشویق و ارائه تسهیلات جایگزین آن شود.

فانی مدارس غیر دولتی درخارج از کشور را نماینده نظام معرفی و اظهار کرد: بابررسی تمامی جانبه، باید شرایط استفاده از امکانات و فضاهای مازاد خارج کشور را برای مدارس غیردولتی فراهم کنیم.